Biografie


Op 16 juli 1970 wordt in een dorpje, onder de rook van Rotterdam, Theo Visser als oudste zoon geboren. Na de middelbare school besloot Theo om economie te gaan studeren in Utrecht. Daar kreeg hij een krachtige ontmoeting met God die ervoor zorgde dat hij switchde van studierichting en theologie ging studeren.


Na de dag waarop hij trouwde met zijn Rieneke, ging dit kersverse stel wonen in een oude boerderij in Bodegraven. Samen werkten ze voor stichting Gave. Een stichting die christen bewust maakt van de Bijbelse roeping om de vreemdeling gastvrij te ontvangen. Zo leerde Theo vele verschillende culturen van dichtbij kennen.


Het werd zijn verlangen om in kerken deze veelkleurigheid terug te zien en zo stonden hij en zijn vrouw vanaf 2000 aan de wieg van ICF Rotterdam. Na 5 jaar was het tijd om alle geleerde lessen in interculturele kerk planting te delen met de rest van Nederland. Stichting ICP  NL (Intercultural Church Plants) network werd in 2005 opgericht. Na het overdragen van ICF Rotterdam kon pionier Theo niet stil blijven zitten, een nieuwe kerkplant in Rotterdam zag het licht in 2013: LEEF! Een nieuwe vorm van kerkzijn waarbij allels gericht is op een maken van discipelmakers.


Ook ICP  NL werd overgedragen zodat Theo zijn vleugels wijder kon uitslaan. Op dit moment is Theo netwerkleider van ICP Europe een stichting die in vele landen in Europa netwerken opzet die een beweging van discipelen door interculturele kerkplanting als speerpunt hebben.


Rieneke heeft zich in de jaren gespecialiseerd in interculturele aanbiddingsmuziek en ook zij slaat, naast Theo, haar vleugels uit over Europa.  Meer info over dit mooie werk vind je bij  Songs2Serve.

Roeping

 

"Heer, laat me leven, ik ben er nog niet klaar voor om U te ontmoeten!" dat zijn de gedachten, noodkreet van Theo als hij als 12 jarige jongen een ernstig auto-ongeluk krijgt. De jaren erna ervaart hij als zoektocht: hoe zit het precies met God en met zonde en hoe werkt genade precies? Tijdens zijn studietijd krijgt hij een krachtige aanraking van God als hij het naar Hem uitroept in zijn teleurstelling over het leven. Daarmee legt God naast de enorme bevrijding ook een 'last' op Theo's hart. Dit hart klopt sindsdien voor mensen doe Jezus nog niet ontmoet hebben en nog niet getransformeerd zijn door de kracht van zijn Geest!

 

Als Theo met nieuwe ogen naar de spanning kijkt tussen het Nieuwe Testament en de kerk, groeit in zijn hart het verlangen om de weg te zoeken hoe Jezus wil dat in deze tijd zijn gemeente functioneert. Door alle fouten die hij in de loop van de tijd heeft gemaakt leert hij steeds meer hoe belangrijk het is dat iedereen in de gemeente betrokken is bij de missie en daarvoor intentioneel wordt toegerust. Langzamerhand leert hij -met veel anderen- steeds meer over de dynamieken die de kerk van de toekomst nodig heeft.  

 

God legt een diep verlangen in zijn hart om de vele culturen die in de straten van Rotterdam en in vele andere grote steden van Europa wonen samen te brengen tot glorie van Zijn naam.

Op velerlei wijzen en manieren draagt Theo deze boodschap uit. Waarbij hij altijd op zoek is naar dit ene: verdwaalde schapen bij Jezus brengen. 


Theo heeft diep ervaren wat het betekent om gezuiverd en gereinigd te worden door het vuur van de smelter. Vanuit deze gebrokenheid leeft hij om Christus door onze zwakheden heen te zien werken.

.

 

Meer over de missie en hoe Theo dat momenteel in praktijk brengt kun je vinden op de website van ICP Europe 

 

 

Boeken

Een frisse wind in de kerk


Verlang je ook naar een frisse wind in de kerk? Zie je er ook naar uit dat het nieuwe leven dat de Heere Jezus schenkt aan alle kanten opbloeit? Zou je graag willen dat meer mensen Zijn reddende genade leren kennen?

Dit boek laat je zien hoe je heel praktisch stap voor stap missionair kunt leven. Niet allereerst met een folder op straat. Wel als een levensstijl. Steeds meer doortrokken van het Licht van de wereld.

Ben jij beschikbaar?

 

Leven in Gods tegenwoordigheid 


Wat is er mooier dan leven in Gods tegenwoordigheid? De Heer Jezus zegt in Johannes 17:3: ‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die U gezonden hebt.’
God kennen zoals je de mensen kent die dicht bij je staan. Leven in zijn nabijheid. Niet alleen straks in de eeuwigheid, maar ook nu al op aarde.
De Heilige Geest wil je leiden naar een steeds diepere omgang met de Vader, zodat je leert leven in Jezus en een stralende christen zult zijn die Hem reflecteert. Dat maakt alles anders. Nieuw. Dan zal de vrucht van de Geest prachtig kunnen uitbotten in jouw leven en zul je de gaven van zijn Geest in beweging zien komen in je bestaan. Je zult Thuis zijn, nu al, bij Hem.